Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Hyvinvointistartin, Hyvinvointi24:n, Kuningattaren korsetin ja www.elisamattila.com -sivuston käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Kuningatarvalmennus Oy

Osoite: Kuningatarvalmennus Oy, PL 111, 15101 Lahti

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Kuningatarvalmennus Oy:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Kuningatarvalmennus Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilötiedot
  • Yhteystiedot
  • Käyttötiedot
  • Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Kuningatarvalmennus Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

EVÄSTEET

Sivusto käyttää kohdennettua mainontaa (interest-based advertising) joka tarkoittaa sitä, että voimme mainostaa sinulle tuotteitamme kumppaneidemme verkkosivuilla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös muiden yritysten verkkosivuilla nähtävät mainokset ovat oleellisia sinulle. Kohdennettuihin mainoksiin käytämme evästeitä, joihin kerätty tieto on anonyymiä eikä niihin tallenneta yksityisiä- tai henkilötietoja. Käytämme kohdennettuun mainontaan Facebook ja Google AdWords -palveluita. Voit muokata Googlen mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen asetussivulla ja jos haluat, voit myös estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla.

Lisäksi keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla, joka käyttää evästeitä tiedon keräämiseen. Tämä tieto on tarkoitettu sivuston parantamiseen.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Elisa Mattila, Kuningatarvalmennus Oy, PL 111, 15101 Lahti.